máy pha cafe

 
Thiết bị lạnh quầy Bar

Bàn đông 3 cánh inox 1,8m

29.629.000đ 32.865.000 đ

Bàn lạnh 3 cánh INOX 1,8 m

26.905.000đ 30.180.000 đ

Bàn lạnh 3 cánh kính 1,8m

31.312.000đ 34.790.000 đ

Bàn đông 2 cánh INOX 1,5m

27.018.000đ 30.010.000 đ

Bàn đông 2 cánh INOX 1,2m

24.668.000đ 27.790.000 đ

Bàn lạnh 2 cánh inox 1,5m

24.600.000đ 27.098.000 đ

Bàn lạnh 2 cánh inox 1,2m

22.205.000đ 25.390.000 đ

Bàn lạnh 2 cánh kính 1,5m

26.860.000đ 28.868.000 đ

Bàn lạnh 2 cánh kính 1,2m

24.476.000đ 27.970.000 đ

Bàn lạnh quầy Bar giá tốt

19.550.000đ 21.500.000 đ