máy pha cafe

 
Quầy pha chế cho quán Cà phê và BAR

Quầy pha chế Cocktail lamaca

27.710.000đ 31.780.000 đ

Quầy Pha chế INOX Lamaca

11.300.000đ 15.700.000 đ

Quầy Bar chuyên nghiệp

11.300.000đ 15.900.000 đ

Thiết kế quầy Bar INOX

16.000.000đ 22.000.000 đ

Quầy bar inox

32.700.000đ 38.390.000 đ

Quầy pha chế inox

27.300.000đ 38.000.000 đ