máy pha cafe

 
Thiết bị lạnh quầy Bar

Bàn đông 3 cánh inox 1,8m

26.220.000đ 27.790.000 đ

Bàn lạnh 3 cánh INOX 1,8 m

23.810.000đ 25.680.000 đ

Bàn lạnh 3 cánh kính 1,8m

27.710.000đ 29.790.000 đ

Bàn đông 2 cánh INOX 1,5m

23.910.000đ 25.010.000 đ

Bàn đông 2 cánh INOX 1,2m

21.830.000đ 23.790.000 đ

Bàn lạnh 2 cánh inox 1,5m

21.770.000đ 23.098.000 đ

Bàn lạnh 2 cánh inox 1,2m

19.650.000đ 22.390.000 đ

Bàn lạnh 2 cánh kính 1,5m

23.770.000đ 25.868.000 đ

Bàn lạnh 2 cánh kính 1,2m

21.660.000đ 22.970.000 đ

Bàn lạnh quầy Bar giá tốt

17.660.000đ 18.500.000 đ