siêu thị máy pha cafe

 
Máy làm kem và TỦ TRƯNG BÀY BÁNH

Tủ lạnh quầy Bar Lamaca

17.810.000đ 19.790.000 đ

Bàn lạnh 3 cánh kính 1,8m

27.770.000đ 31.090.000 đ

Bàn đông 2 cánh INOX 1,5m

25.710.000đ 26.980.000 đ

Bàn đông 2 cánh INOX 1,2m

23.630.000đ 24.790.000 đ

Bàn lạnh 2 cánh inox 1,5m

23.970.000đ 24.998.000 đ

Bàn lạnh 2 cánh inox 1,2m

21.550.000đ 22.390.000 đ

Bàn lạnh quầy pha chế giá TỐT

17.710.000đ 18.698.000 đ

Bàn lạnh cánh kính quầy Bar

22.930.000đ 23.670.000 đ

Tủ bánh trên bàn Lamaca

21.820.000đ 23.990.000 đ

Tủ trưng bày bánh lamaca

26.930.000đ 31.780.000 đ

Tủ lạnh 3 cánh kính TLTB-3CS

35.520.000đ 38.930.000 đ

Tủ lạnh 2 cánh kính TLTB-2CS

25.730.000đ 26.990.000 đ

Tủ trưng bày bánh, Loại 1,5m

48.610.000đ 50.780.000 đ

Tủ trưng bày bánh, Loại 1,2m

39.270.000đ 44.740.000 đ

Tủ trưng bày bánh, Loại 90cm

35.380.000đ 37.900.000 đ

Tủ trưng bày bánh Berjaya

36.810.000đ 35.600.000 đ

Tủ trưng bày bánh

44.510.000đ 45.780.000 đ